Frezen van tuinen

Het omspitten van de tuin in het voorjaar is voor een aantal tuinders een hele inspannende opgave. Na lang overleg is in 2019 een frees aangeschaft. Hoewel dit niet hetzelfde is als omspitten kan dit wel een uitkomst zijn voor menig tuinder.

We hanteren enkele regels betreffende het frezen omdat:

  • het enige inspanning kost om de frees te bedienen
  • het een complexe machine is die enige kundigheid in de bediening vereist
  • wij veiligheid voorop stellen

Dit heeft het bestuur doen besluiten dat slechts aangewezen personen de frees mogen bedienen.

Aan het frezen van een tuin zijn kosten verbonden. De investering van de frees en kosten voor onderhoud/brandstof willen we voornamelijk verhalen op diegenen wiens tuin wordt gefreesd. Daarnaast krijgt de frezer een kleine vergoeding voor de tijd die hij hierin steekt.

Voor een goed resultaat dient het perceel vrij te zijn van stenen, paaltjes andere grote stukken. Hard materiaal en het onkruid mag geen al te vaste laag vormen. Een laag(je) mest kan wel worden gefreesd, echter dit wordt niet ondergewerkt zoals dit bij spitten gebeurd.

Hoe kun je aanmelden voor het frezen van je tuin?

Via onderstaand formulier kun je kenbaar maken dat je je tuin gefreesd wilt hebben. Vul de gevraagde gegevens in om je aanvraag in behandeling te laten nemen. Doe dit ruim, enkele weken, van te voren zodat we een en ander kunnen inplannen op een dag dat zowel de grond als het weer dit toelaat.

Hoeveel kost dit en hoe te betalen?

De penningmeester beoordeelt de aanvraag en bepaalt hoeveel dit gaat kosten. Dit aan de hand van een staffel waarbij de kosten voor een grote tuin hoger zijn dan voor een kleine.

De penningmeester geeft de prijs telefonisch aan je door en het bedrag dient dan per bank NL31RABO 0134142349 of bij de penningmeester thuis contant te worden betaald. Zodra dit is gedaan geeft de penningmeester de frezer opdracht om de betreffende tuin te frezen.

Voor 2024 is onderstaande staffel aangehouden bij het bepalen van de kosten voor het frezen.

De prijzen zijn gestaffeld:

  • Tot 50 m² € 10,00
  • 50 tot 100 m² € 20,00
  • 100 tot 150 m² € 30,00
  • 150 tot 200 m² € 40,00

Wanneer wordt de tuin gefreesd?

De uitvoering is afhankelijk van de grond- en weersomstandigheden en wanneer de frezer (Theo) hiervoor tijd heeft. Indien je zelf aanwezig wilt zijn, dan dient dit aangegeven te worden op het aanvraag formulier. De datum van uitvoer gaat altijd in overleg met Theo.

Aanvraagformulier