Over ons

Zoek je een plek om te tuinieren, je hobby te delen met andere tuinders dan ben je bij ons aan het goede adres. Met ongeveer 60 leden vormen wij de Mierlose Tuinvereniging, die biologisch tuinieren hoog in het vaandel heeft staan.

De Mierlose tuinvereniging is in 1982 opgericht. Over enkele jaren hoopt de vereniging dan ook haar 40-jarig bestaan te vieren. In de loop der jaren heeft het ledenaantal nog wel eens geschommeld, maar al een aantal jaar ligt het aantal leden op ongeveer 60. Het tuinieren is in die bijna 40 jaar steeds meer biologisch geworden. 

Behalve een groot aantal hobbytuinders is er in de Mierlose Tuinvereniging onder andere ook een imker en een wijnboer te vinden. 

Naast het gezamenlijk tuinieren is er bij de vereniging de mogelijkheid om met elkaar koffie te drinken. Twee maal per jaar wordt een gezamenlijk bijeenkomst georganiseerd: de Algemene Ledenvergadering aan het begin van het tuinseizoen en eind augustus is er na de open dag voor de leden een barbecue.

Tuinieren op hoogte

Tuinieren is een mooie hobby, maar niet iedereen kan even goed vooruit. Wij vinden dat iedereen moet kunnen tuinieren, ook mensen die in een rolstoel zitten of minder goed ter been zijn. Speciaal voor de minder valide hobbytuinders heeft de Mierlose Tuinvereniging kweekbakken op een verhard perceel zodat ook deze mensen in hun ‘eigen tuin’ aan de slag kunnen.

Onder de minder valide hobbytuinders verstaan wij mensen in een rolstoel en mensen die door een aandoening of beperking niet op ‘klomphoogte’ kunnen tuinieren en daardoor geen ‘volle grond tuin’ bij ons (wensen te) huren.

Heb je interesse in het huren van een kweekbak, meld je dan aan via het aanmeldingsformulier.

Bestuur

Voorzitter: Boudewijn van Grootheest
Penningmeester: Gerard Craenen
Secretaris: Detje de Bock
Algemeen bestuurslid: Bas Dekkers

Locatie